ชิน-คามะกะย่า

ทางรถไฟสายชิน-เคเซให้บริการในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เชื่อมต่อระหว่างสถานีมัตส...

อาหาร, อาหารพื้นเมือง, อื่นๆ, ประสบการณ์ - ห้องเรียน