อนุสรณ์สถาน – พิพิธภัณฑ์ – โรงภาพยนตร์

เส้นทางตัวอย่างนี้มีกิจกรรมยอดนิยมตลอดทั้งสาย ตั้งแต่เก็บผลไม้ เดินเที่ยวรอบสวนสาธารณะขนาดใหญ่ การเยือนสถานที่...

อาหาร, อาหารสไตล์ตะวันตก, คาเฟ่, อื่นๆ, ประสบการณ์ - ห้องเรียน, อนุสรณ์สถาน - พิพิธภัณฑ์ - โรงภาพยนตร์