กิจกรรม

ทางรถไฟสายชิน-เคเซให้บริการในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เชื่อมต่อระหว่างสถานีมัตส...

อาหาร, ซูชิ - คับโป - อาหารญี่ปุ่น, อื่นๆ, สปา, กิจกรรม