ทางรถไฟสายชิน-เคเซให้บริการในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เชื่อมต่อระหว่างสถานีมัตส...

อาหาร, ซูชิ - คับโป - อาหารญี่ปุ่น, อื่นๆ, สปา, กิจกรรม

เส้นทางตัวอย่างนี้มีกิจกรรมยอดนิยมตลอดทั้งสาย ตั้งแต่เก็บผลไม้ เดินเที่ยวรอบสวนสาธารณะขนาดใหญ่ การเยือนสถานที่...

อาหาร, อาหารสไตล์ตะวันตก, คาเฟ่, อื่นๆ, ประสบการณ์ - ห้องเรียน, อนุสรณ์สถาน - พิพิธภัณฑ์ - โรงภาพยนตร์

ทางรถไฟสายชิน-เคเซให้บริการในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เชื่อมต่อระหว่างสถานีมัตส...

อาหาร, อาหารพื้นเมือง, อื่นๆ, ประสบการณ์ - ห้องเรียน